Hotline: 0913 35 9595 - 098 966 9595 | vie.png VIE eng.png ENG
Sản phẩm

Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình là công ty thành viên của Tâp đoàn Hòa Bình, chuyên xây dựng & khai thác các công trình dân dụng & công trình công cộng.